1 year ago

​Vì sao chúng ta nên bắt đầu học tiếng Đức?

1. Học tiếng Đức để có thể tiếp cận được tri thức, nền văn hóa Đức read more...